DianaExchange

Diana admin

* حساب بانکی شما میبایست به نام خودتان باشد و استفاده از کارت بانکی به نام غیر از خود خلاف قوانین سایت می باشد.

* واریز و برداشت تنها از طریق حساب (های) بانکی تائید شده مقدور است.

* از این پس تسویه حساب ها تنها به شماره حسابی که بعنوان پیش فرض انتخاب کرده اید واریز خواهد شد، اگر هنوز حساب بانکی پیش فرض خود را انتخاب نکرده اید در اسرع وقت این کار را انجام دهید.

نام و نام خانوادگی صاحب حساب * :
نام بانک * :
شماره کارت * :
- - -
ماه انقضا * :
سال انقضا * :
شماره حساب: (اختیاری)
شماره شبا: *
IR
حساب های بانکی شما
نام و نام خانوادگی
نام بانک
شماره کارت
شماره حساب
شماره شبا
وضعیت
عملیات